Tài liệu pháp lý dự án green town bình tân

Phê duyệt 1/500 dự án Green Town Bình Tân

Giấp phép mở bán nhà ở hình thành tương lai dự án Green Town

Giấy phép xây dựng Green Town Bình Tân

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Green Town Bình tân

Quyết định chấp thuận đầu tư Green Town Bình Tân

Ngân hàng bảo lãnh dự án Green Town Bình Tân